Kanske vår mest valda ämne… Alla berörs och vill skapa en “feedback-kultur”….

Men för att nå det måste man utbildas…

  • Vi tycker att det här är en grundförutsättning är att skapa en relation där det från första dagen ses som normalt med feedback.
  • Kritisera aldrig personen, endast beteendet!

”- Goals begin behaviors, consequences maintain behaviors.”

“- Catch people doing something right!”


Vi arbetar här även med Feedbacktrappa, Jag-budskap mm. För att ni effektivt skall kunna börja förändra.

Kontakta oss för mer info.