Stress är inte alltid något skadligt. Många arbetar t.o.m. bättre under måttlig stress.
Negativ stress, dvs. mycket stress, på en arbetsplats är inte bara skadligt för individen, utan hämmande för hela organisationen.
Det kommer att påverka både beslut, arbetsmoral och kreativiteten.
Vi försöker här belysa varför stressen uppkommer och hur man lättast sänker stressen på en arbetsplats.

Vårt mål kring ämnet stress är att utbilda er, så ni förstår vilka mekanismer som påverkar er upplevda stress. För att ni ska kunna förändra och få en varaktig förbättring av situationen.

“En stressad chef kommer aldrig utveckla organisationen.”