“Mycket bra, givande upplägg och hög kompetens. Man får mycket att fundera på. Kommer absolut att leda till förändring. Tack.” Martin Christensson, Platschef Skåne Marin AB.

“Bra effektiv genomgång. Koppling till verkligheten funkar bra med reflektionsövningarna.” 
Lotta Silfverstolpe, Kontorschef Partner, Grant Thornton Helsingborg

“En bra kurs, på rätt nivå med stort engagemang, 10års ledarskapsutbildning på 8h. KANON!” Carl-Henrik Hägg, Operational Director Halmstad Hamn AB

“Kanon bra! Många verktyg som går att tillämpa i det dagliga ledarskapet/chefskapet. Bra kompendie, genomarbetat.”Rikard Segergren Stf. kontorschef Handelsbanken Helsingborg.

“Lärorikt och intressant!” Michael kvist, Helsingborgs Brandförsvar

“Dynamisk & karismatisk föreläsare, kompakt och genomtänkt, Mycket “aha” upplevelser”. 
Håkan Nordbeck, Lagerchef Bostik.

“Klar och tydlig utbildning, en bra grund att bygga vidare på.” Conny Rosén Förman Helsingborgs Hamn AB

“Jag var skeptisk i början, men blev snabbt engagerad och tyckte att diskussionerna mellan de olika avsnitten var mycket givande!” Stig Löf, Grant Thornton Helsingborg