schools of fish

En ledarskap eller chefsutbildning behöver inte vara lång, dyr och komplicerad för att ge effekt, men mycket av utbudet ser ut så idag.
Framgångsrikt ledarskap är en kurs med fokus på att eleverna kopplar  vedertagna teorier mot sin dagliga verksamhet.

För att få maximal pedagogisk effekt använder vi därför oss av två etapper i vår utbildning.

Första etappen är en teoridel på 8h som tydliggör de verktyg en chef behöver. Under utbildningsdagen reflekterar eleven över hur han/hon kopplar teorierna mot sitt yrkesutövande. Detta rotar kunskaperna och ökar deltagarnens möjlighet att kunna tillämpa det han/hon lärt sig.

Andra etappen är en återkoppling ca 6mån efter genomförd kurs.
Vi vill inte att detta skall bli en kurs där eleven snabbt glömmer det de blivit lärda, därför mailar ut deltagarens reflektioner och ber dem läsa vad de skrev i samband med kurstillfället. Denna återkoppling befäster kunskaperna.

Teori 8h:

Vad är att vara Chef?
Att vara chef är ett yrke, precis som t.ex. snickare, eller lokförare. För dem som bygger möbler eller ansvarar för tåg är det i regel självklart att ha en ordentlig utbildning som grund.

Ibland sägs det att man föds till att leda.
För flertalet är det dock mycket viktigt att man precis som snickaren lär sig hur man faktiskt utövar yrket ”chef”.
I första delen av vårt utbildningspaket tydliggör vi yrkesrollen, och även olika typer av ledarstilar.

Planering

Alla uppgifter kräver någon form av planering från chefen. Här går vi igenom hur man gör en planering i flera steg.
När planeringen väl är gjord är det viktigt att man förmedlar sin plan till dem som ska utföra den.
Här tittar vi närmare på det bl.a. coachande ledarskapet.

Genomförande
I genomförandedelen fokuserar vi på hur chefen styr sin personal under arbete i allt från korta uppgifter till vardagsarbetet. Här kommer vi att belysa det situationsanpassade ledarskapet.

Utvärdering
För att er organisation skall kunna utvecklas måste du som chef kunna berätta för dina anställda vad du tycker om deras prestationer. Detta måste ske på ett sätt som gör att de tar till sig informationen. Här kommer vi bl.a. att titta närmare på feedbackregler och feedback trappan.

Information/tydlighet/mål
I dagens samhälle har vi utvecklat fantastisk teknik för kommunikation.
Men frågan är hur många underställda som egentligen vet vad chefen vill åstadkomma?
I den här delen av utbildningen fokuserar vi inte bara på vikten av att ha mål och visioner, utan även på hur man skall förmedla dem.

Stress
Stress är inte alltid något skadligt. Många arbetar t.o.m. bättre under måttlig stress.
Negativ stress, dvs. mycket stress, på en arbetsplats är inte bara skadligt för individen, utan hämmande för hela organisationen.
Det kommer att påverka både beslut, arbetsmoral och kreativiteten.
Vi försöker här belysa varför stressen uppkommer och hur man lättast sänker stressen på en arbetsplats.

KonflikthanteringEn ofrånkomlig del i Chefsyrket är att hantera Konflikter. Varje Konflikt är unik, men vi försöker här ge deltagarna en mental ide om vilka fallgropar och språngbrädor som man normalt kan identifiera.

Chefen, pedagogen
I många organisationer utbildar chefen sina underställda. Det kan vara allt ifrån ett nytt kassasystem till utveckling av den enskildes yrkesroll. Det är därför viktigt att chefen har ett pedagogiskt kunnande.
I den här avslutande delen av utbildningen får deltagarna lära sig några enkla pedagogiska knep för att underlätta i utbildningssituationer.

Pris, 4500kr ex moms/person. Minst tre deltagare krävs för att genomföra kurs. Det är en fördel om deltagarna kommer från samma organisation, men inget krav.